Iles BRAGHETTO : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 28-07-2005 / 25-06-2006 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 26-06-2006 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 28-07-2005 / 13-07-2009 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 03-10-2005 / 14-01-2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalatalousvaliokunta

Jäsen 

 • 08-09-2005 / 02-10-2005 : Kalatalousvaliokunta
 • 08-09-2005 / 14-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 30-11-2005 / 13-03-2007 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
 • 01-02-2006 / 13-03-2007 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalatalousvaliokunta
 • 14-03-2007 / 19-02-2008 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 23-11-2005 / 31-01-2006 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 15-11-2006 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rajatylittävässä terveydenhuollossa sovellettavista potilaiden oikeuksista  
- EMPL_AD(2009)413995 -  
-
EMPL 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto vammaisten oikeuksiin katastrofitilanteissa  
- P6_DCL(2009)0010 - Rauennut  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Jättämispäivä : 02-02-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 168 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto opetukseen, yliopistoihin ja tutkimukseen eurooppalaisella korkeakoulutusalueella  
- P6_DCL(2008)0029 - Rauennut  
Mario MAURO , Iles BRAGHETTO , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES  
Jättämispäivä : 09-04-2008
Raukeamispäivä : 15-07-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 159 - 10-07-2008
Kirjallinen kannanotto Pohjois-Kyproksen uskonnollisen perinnön suojeluun ja säilyttämiseen  
- P6_DCL(2006)0021 - Hyväksytty  
Iles BRAGHETTO , Panayiotis DEMETRIOU  
Jättämispäivä : 03-04-2006
Raukeamispäivä : 06-07-2006
Hyväksymispäivä : 05-09-2006
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2006)0335
Allekirjoittajien lukumäärä : 403 - 06-07-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.