Georgi BLIZNASHKI : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Tarkkailija
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Coalition for Bulgaria (Bulgaria)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Coalition for Bulgaria (Bulgaria)

Jäsen 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 15-03-2007 / 05-06-2007 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

Tarkkailija 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

all-activities 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.