Christina CHRISTOVA : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Tarkkailija
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : National Movement Simeon II (Bulgaria)
  • 01-01-2007 / 05-06-2007 : National Movement Simeon II (Bulgaria)

Jäsen 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 31-01-2007 / 05-06-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Tarkkailija 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.