Roland GEWALT : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 27-10-2005 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 27-10-2005 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Jäsen 

 • 14-11-2005 / 14-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 14-11-2005 / 13-03-2007 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 09-11-2005 / 31-05-2006 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 09-11-2005 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 01-06-2006 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.