Donata GOTTARDI : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 08-05-2006 / 30-05-2006 : Uniti nell'Ulivo (Italia)
 • 31-05-2006 / 18-02-2008 : Democratici di Sinistra (Italia)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Democratico (Italia)

Jäsen 

 • 15-06-2006 / 14-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15-06-2006 / 13-03-2007 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 07-06-2006 / 14-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 13-06-2007 / 13-07-2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta  
- FEMM_AD(2009)415155 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yksityisen eurooppayhtiön säännöistä  
- ECON_AD(2008)414201 -  
-
ECON 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto vammaisten oikeuksiin katastrofitilanteissa  
- P6_DCL(2009)0010 - Rauennut  
Donata GOTTARDI , Sepp KUSSTATSCHER , Iles BRAGHETTO , Elizabeth LYNNE , Kathy SINNOTT  
Jättämispäivä : 02-02-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 168 - 08-05-2009

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.