Bilyana Ilieva RAEVA : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 06-06-2007 / 19-07-2007 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
  • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 06-06-2007 / 13-07-2009 : National Movement Simeon II (Bulgaria)

Puheenjohtaja 

  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

Jäsen 

  • 18-06-2007 / 13-07-2009 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 21-06-2007 / 04-09-2007 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen 

  • 15-06-2007 / 13-07-2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

all-activities 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO komission tiedonannosta "Paremmat uranäkymät ja suurempi liikkuvuus: eurooppalainen kumppanuus tutkijoita varten"  
- EMPL_AD(2008)414182 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta nro 8/2007 hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla  
- ECON_AD(2008)411931 -  
-
ECON 
LAUSUNTO Euroopan väestökehityksestä  
- ECON_AD(2007)394184 -  
-
ECON 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto heikossa asemassa olevien lasten hoitoa ja kasvatusta koskevaan yhteiseen politiikkaan  
- P6_DCL(2008)0014 - Rauennut  
Filiz HYUSMENOVA , Metin KAZAK , Vladko Todorov PANAYOTOV , Bilyana Ilieva RAEVA , Iliana IOTOVA  
Jättämispäivä : 18-02-2008
Raukeamispäivä : 22-05-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 110 - 22-05-2008

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.