Iliana IOTOVA

Puheenvuorot täysistunnossa

40

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

25-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-25(25)

Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen (keskustelu)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(7)

Turkin edistyminen viisumipakon poistamista koskevan etenemissuunnitelman vaatimusten täyttämisessä (keskustelu)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(16)

Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (keskustelu)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(3)

Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanoa koskeva tiedonanto (keskustelu)

08-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-08(11)

Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta 2015 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

19-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-19(9)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ koheesiopolitiikasta EU:n vuoristoalueilla

REGI
04-04-2016 A8-0074/2016

Mietinnöt – varjoesittelijänä

2

Lausunnot varjoesittelijänä

4

LAUSUNTO perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa vuonna 2015

FEMM
07-09-2016 FEMM_AD(2016)585437

LAUSUNTO aiheesta ”Miten YMP voi edistää työpaikkojen luomista maaseutualueilla?”

FEMM
12-07-2016 FEMM_AD(2016)582229

LAUSUNTO Euroopan globalisaatiorahaston toiminnasta, vaikutuksesta ja lisäarvosta 2007–2014

REGI
20-04-2016 REGI_AD(2016)572895

LAUSUNTO koheesiopolitiikasta ja marginalisoituneista yhteisöistä

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

6

Päätöslauselmaesitys Unkarin tilanteesta

09-12-2015 B8-1351/2015

Päätöslauselmaesitys muuttoliikkeestä ja pakolaisten tilanteesta

07-09-2015 B8-0842/2015

Yhteinen päätöslauselmaesitys viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä

25-11-2014 RC-B8-0278/2014

Päätöslauselmaesitys viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä

24-11-2014 B8-0278/2014

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto oikeuteen työvoiman vapaasta liikkumisesta Euroopassa

07-09-2015 P8_DCL(2015)0036 Rauennut

Tarkempia tietoja

Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA

Jättämispäivä : 07-09-2015
Raukeamispäivä : 07-12-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 135 - 08-12-2015

Kirjalliset kysymykset

8

  Funding earmarked for Bulgaria at the Bratislava summit to cope with pressure of migration at the EU external border

23-09-2016 P-007062/2016 Komissio

  Common agricultural policy (CAP) funding - financial corrections and losses for Bulgaria

27-04-2016 P-003415/2016 Komissio

  Financial corrections under Article 99 and Article 98 of Council Regulation (EC) No 1083/2006

27-04-2016 E-003411/2016 Komissio

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Komissio

  New comprehensive EU common migration policy and conditions for the distribution of refugees among all Member States

05-06-2015 P-009229/2015 Komissio

  Violation of human rights of asylum seekers, refugees and other migrants in Ukraine

11-03-2015 E-003926/2015 Komissio

Suulliset kysymykset

2

Kreikan harjoittama tavaroiden vapaan liikkuvuuden häiritseminen

03-03-2016 O-000041/2016 Komissio

Euroopan rautateiden turvallisuuden parantamista koskevat toimet

21-12-2015 O-000161/2015 Komissio