Slavi BINEV : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 10-12-2012 : Sitoutumattomat
 • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Vapaa ja demokraattinen Eurooppa - Varapuheenjohtaja/Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 27-09-2011 : Attack (Bulgaria)
 • 28-09-2011 / 20-05-2012 : - (Bulgaria)
 • 21-05-2012 / 19-01-2014 : People for Real, Open and United Democracy / Conservative Party for Democracy and Success (Bulgaria)
 • 20-01-2014 / 30-06-2014 : National Front for the Salvation of Bulgaria (Bulgaria)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 16-09-2009 / 10-12-2012 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 10-12-2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 09-01-2013 / 02-06-2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta
 • 10-01-2013 / 29-09-2013 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 30-09-2013 / 30-06-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Shakki kouluihin -ohjelman käyttöönottoon Euroopan unionin koulutusjärjestelmissä  
- P7_DCL(2011)0050 - Hyväksytty  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Jättämispäivä : 30-11-2011
Raukeamispäivä : 15-03-2012
Hyväksymispäivä : 15-03-2012
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2012)0097
Allekirjoittajien lukumäärä : 415 - 15-03-2012

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin