Georgios GEORGIOU : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-10-2007 / 09-10-2007 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Jäsen
 • 10-10-2007 / 06-07-2009 : Itsenäisyys/Demokratia -ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-10-2007 / 06-07-2009 : Laikos Orthodoxos Synagermos - G. Karatzaferis (Kreikka)

Varapuheenjohtaja 

 • 21-11-2007 / 06-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen 

 • 22-10-2007 / 20-11-2007 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 22-10-2007 / 06-07-2009 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 11-10-2007 / 06-07-2009 : Budjettivaliokunta
 • 11-10-2007 / 06-07-2009 : Vetoomusvaliokunta

all-activities 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.