Victor BOŞTINARU : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (Romania)

Jäsen 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Aluekehitysvaliokunta
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Vetoomusvaliokunta
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Tonavaa koskevan strategian laatimisesta ja käyttöönotosta vastaavan työryhmän perustamisesta  
- P6_DCL(2009)0036 - Rauennut  
Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU  
Jättämispäivä : 23-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 40 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto monia Romanian kansalaisia kohdanneesta pakkolunastuksesta väärin perustein omistusoikeutta koskevan harhaanjohtavan lainsäädännön soveltamisen seurauksena  
- P6_DCL(2009)0002 - Rauennut  
Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU  
Jättämispäivä : 12-01-2009
Raukeamispäivä : 14-04-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 21 - 15-04-2009

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.