Magor Imre CSIBI : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 10-12-2007 / 13-07-2009 : Partidul Naţional Liberal (Romania)

Varapuheenjohtaja 

  • 19-12-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 22-01-2008 / 13-07-2009 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

  • 12-12-2007 / 18-12-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 13-12-2007 / 21-01-2008 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 13-12-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO elintarvikkeiden laadun turvaamisesta – sääntöjen yhdenmukaistamisesta tai vastavuoroisesta tunnustamisesta  
- ENVI_AD(2009)418128 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO Euroopan unionia käsittelevästä aktiivisesta vuoropuhelusta kansalaisten kanssa  
- IMCO_AD(2009)414358 -  
-
IMCO 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto viheralueiden kestävään hoitoon Euroopan unionissa  
- P6_DCL(2008)0061 - Rauennut  
Daciana Octavia SÂRBU , Magor Imre CSIBI  
Jättämispäivä : 07-07-2008
Raukeamispäivä : 07-11-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 35 - 23-10-2008
Kirjallinen kannanotto laittomasti hakatun puutavaran torjumiseen EU:n markkinoilla  
- P6_DCL(2008)0023 - Rauennut  
Magor Imre CSIBI , Fiona HALL , Dan JØRGENSEN , Péter OLAJOS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Jättämispäivä : 09-04-2008
Raukeamispäivä : 15-07-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 206 - 10-07-2008

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.