Martí GRAU i SEGÚ : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Partit dels Socialistes de Catalunya (Espanja)

Jäsen 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa

all-activities 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.