Philippe BUSQUIN : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 13-09-2004 / 13-07-2009 : Parti Socialiste (Belgia)

Jäsen 

 • 15-09-2004 / 13-12-2006 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-12-2006 / 13-03-2007 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Ilmastonmuutosta käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

 • 16-09-2004 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO nanotieteestä ja nanoteknologiasta: Toimintasuunnitelma Euroopalle 2005–2009  
- ENVI_AD(2006)370108 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO turvallisuutta koskevasta tutkimuksesta – Seuraavat toimenpiteet  
- ITRE_AD(2005)353422 -  
-
ITRE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kattavan syöväntorjuntastrategian tarpeellisuuteen  
- P6_DCL(2007)0052 - Hyväksytty  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Jättämispäivä : 21-05-2007
Raukeamispäivä : 27-09-2007
Hyväksymispäivä : 11-10-2007
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2007)0434
Allekirjoittajien lukumäärä : 435 - 27-09-2007
Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta vastaavien hyväntekeväisyysjärjestöjen varustamiseen  
- P6_DCL(2005)0075 - Hyväksytty  
Marie-Arlette CARLOTTI , Philippe BUSQUIN , Joseph DAUL , Mario MAURO , Bogusław SONIK  
Jättämispäivä : 12-12-2005
Raukeamispäivä : 27-03-2006
Hyväksymispäivä : 04-04-2006
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2006)0125
Allekirjoittajien lukumäärä : 391 - 27-03-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.