• Ilkka   SUOMINEN  

Ilkka SUOMINEN : Päätöslauselmaesitykset - 5. vaalikausi 

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla