Ilkka SUOMINEN : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 29-09-1999 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 30-09-1999 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Kansallinen Kokoomus (Suomi)

Puheenjohtaja 

 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Valtuuskunta EU:n ja Viron välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 07-10-1999 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 22-07-1999 / 06-10-1999 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Viron välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Viron välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 10-02-2000 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 10-02-2000 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kalatalousvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Lyhenteiden käyttö  
- P5_DCL(2000)0005 - Rauennut  
Piia-Noora KAUPPI , Marjo MATIKAINEN-KALLSTRÖM , Ilkka SUOMINEN , Ari VATANEN , Eija-Riitta KORHOLA  
Jättämispäivä : 22-03-2000
Raukeamispäivä : 22-06-2000
Allekirjoittajien lukumäärä : 33 - 22-06-2000