Per-Arne ARVIDSSON : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Ruotsi)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Tsekin tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 23-10-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Tsekin tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta Euroopan talousalueen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa (ETA)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta Euroopan talousalueen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa (ETA)
 • 23-10-2002 / 19-07-2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (ftalaatit) ja lelujen turvallisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 88/378/ETY muuttamisesta - Ympäristöasioiden, kansarterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta  
- A5-0149/2000 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla