Cecilia MALMSTRÖM : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 05-10-2006 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 05-10-2006 : Folkpartiet liberalerna (Ruotsi)

Varapuheenjohtaja 

 • 20-09-2004 / 05-10-2006 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 05-10-2006 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 21-07-2004 / 05-10-2006 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19-01-2006 / 05-10-2006 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 05-10-2006 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 30-07-2004 / 05-10-2006 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 05-10-2006 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 15-09-2004 / 05-10-2006 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Eurooppa-neuvoston kokousten järjestämiseen Strasbourgissa  
- P6_DCL(2006)0033 - Rauennut  
Richard CORBETT , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Christopher HEATON-HARRIS , Cecilia MALMSTRÖM , Cem ÖZDEMIR  
Jättämispäivä : 26-04-2006
Raukeamispäivä : 26-07-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 199 - 26-07-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.