Christian Ulrik von BOETTICHER : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Vetoomusvaliokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Latvian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Vetoomusvaliokunta
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Latvian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 31-08-1999 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla