Heide RÜHLE
 • Heide
  RÜHLE
 • Saksa
 • syntynyt: 5. marraskuuta 1948, Heilbronn

Poliittiset ryhmät

 • 20.07.1999 / 07.01.2002 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Taloudenhoitaja
 • 08.01.2002 / 19.07.2004 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 20.07.2004 / 13.11.2004 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen
 • 14.11.2004 / 23.05.2005 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 24.05.2005 / 26.02.2007 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 27.02.2007 / 13.07.2009 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Bündnis 90/die Grünen (Saksa)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksa)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksa)

Jäsen

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Budjettivaliokunta
 • 28.09.1999 / 14.01.2002 : Suhteista Kaakkois-Eurooppaan vastaava valtuuskunta
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaava valtuuskunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15.09.2004 / 21.06.2005 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19.01.2006 / 19.06.2007 : Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 16.09.2009 / 22.03.2011 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 16.09.2009 / 06.10.2009 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Varajäsen

 • 22.07.1999 / 11.12.2001 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 16.12.1999 / 14.01.2002 : Valtuuskunta EU:n ja Tsekin tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 07.02.2002 / 30.10.2002 : Valtuuskunta EU:n ja Tsekin tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 31.10.2002 / 19.07.2004 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 21.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 07.09.2005 / 14.01.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava sekä Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Aluekehitysvaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Aluekehitysvaliokunta
 • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

21

Matkapaketit ja avustetut matkajärjestelyt (keskustelu)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(18)

Eurooppalainen standardointi (keskustelu)

10-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-10(21)

Julkisten hankintojen uudistaminen (keskustelu)

24-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-24(14)

Julkisten hankintojen uudistaminen (keskustelu) (2)

24-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-24(14)

Mietinnöt – esittelijänä

2

MIETINTÖ julkisten hankintojen uudistamisesta

IMCO
05-10-2011 A7-0326/2011

MIETINTÖ julkisia hankintoja koskevasta viimeaikaisesta kehityksestä

IMCO
10-05-2010 A7-0151/2010

Mietinnöt – varjoesittelijänä

55

MIETINTÖ yhdennetyistä paketinjakelumarkkinoista sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU:ssa

IMCO
14-01-2014 A7-0024/2014

MIETINTÖ sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin 2005/29/EY täytäntöönpanosta

IMCO
20-12-2013 A7-0474/2013

MIETINTÖ Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelmasta kaikkien toimijoiden eduksi

IMCO
14-11-2013 A7-0374/2013

MIETINTÖ harhaanjohtavista markkinointikäytännöistä

IMCO
30-09-2013 A7-0311/2013

Lausunnot – valmistelijana

2

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi käyttöoikeussopimusten tekemisestä

REGI
29-11-2012 REGI_AD(2012)496425

LAUSUNTO parlamentin kannasta neuvoston muuttamaan talousarvioesitykseen vuodeksi 2011 – kaikki pääluokat

IMCO
02-09-2010 IMCO_AD(2010)445757

Lausunnot – varjovalmistelijana

50

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin

IMCO
09-01-2014 IMCO_AD(2014)519553

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä

IMCO
22-10-2013 IMCO_AD(2013)510696

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat

IMCO
06-09-2013 IMCO_AD(2013)513161

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta

IMCO
08-08-2013 IMCO_AD(2013)507987

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista

IMCO
20-06-2013 IMCO_AD(2013)508086

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta

IMCO
27-05-2013 IMCO_AD(2013)506045

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamisesta

IMCO
26-03-2013 IMCO_AD(2013)500727

LAUSUNTO Sisämarkkinoiden hallinnoinnista

REGI
19-12-2012 REGI_AD(2012)500431

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin

IMCO
09-11-2012 IMCO_AD(2012)494638

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi

IMCO
30-10-2012 IMCO_AD(2012)489699

Päätöslauselmaesitykset

5

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto toissijaisuus- ja monimuotoisuusperiaatteiden soveltamiseen määriteltäessä jäsenvaltioiden sosiaalisen asuntotarjonnan erityisiä tehtäviä

10-11-2010 P7_DCL(2010)0085 Rauennut

Tarkempia tietoja

Françoise CASTEX , Jean-Luc BENNAHMIAS , Frank ENGEL , Miguel PORTAS , Heide RÜHLE

Jättämispäivä : 10-11-2010
Raukeamispäivä : 17-02-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 164 - 17-02-2011

Parlamentin kysymykset

36

Köyhdytetyn uraanin käyttäminen sotilaallisiin tarkoituksiin

27-02-2014 O-000045/2014 Komissio

  Conditions imposed on the state of Saxony-Anhalt

13-11-2013 E-012910/2013 Komissio

  Implementation of the Late Payments Directive

18-04-2013 E-004369/2013 Komissio

  EU financial aid for the Stuttgart 21 railway station

23-11-2012 E-010721/2012 Komissio

  Privatisation of water by the Troika

02-10-2012 E-008837/2012 Komissio

Turkkilaisen aseistakieltäytyjän ja ihmisoikeusaktivistin Halil Savdan vapauttaminen

12-04-2012 E-003783/2012 Komissio

Unkarin erityinen kriisivero vähittäiskaupan alalla

19-01-2012 O-000009/2012 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

25

Hyljetuotteiden kauppa (keskustelu)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(21)

Moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen liittyvät tyyppihyväksyntävaatimukset (keskustelu)

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(5)

Leludirektiivi (keskustelu)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(16)

Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot (keskustelu)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(17)

Puolustukseen liittyvien tuotteiden siirrot (keskustelu) (2)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(17)

Kuluttajien suojaaminen aikaosuuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta (keskustelu)

22-10-2008 P6_CRE(2008)10-22(3)

Kulutusluottosopimukset (keskustelu)

15-01-2008 P6_CRE(2008)01-15(7)

Lelujen turvallisuus (keskustelu)

10-12-2007 P6_CRE(2007)12-10(19)

Vero- ja tullipolitiikan merkitys Lissabonin strategian toteuttamisessa (keskustelu)

23-10-2007 P6_CRE(2007)10-23(6)

Mietinnöt – esittelijänä

1

Lausunnot – valmistelijana

4

LAUSUNTO Eurooppalaisen taajuusylijäämän täysimääräinen hyödyntäminen: Yhteinen lähestymistapa digitalisoinnin yhteydessä vapautuvien lähetystaajuuksien käyttöön

IMCO
28-05-2008 IMCO_AD(2008)404482

LAUSUNTO energiatehokkuuden toimintasuunnitelmasta: mahdollisuuksien toteuttaminen

ECON
21-11-2007 ECON_AD(2007)394031

LAUSUNTO EU:n yhtenäistä radiotaajuuspolitiikkaa koskevasta tavoitteesta

IMCO
29-11-2006 IMCO_AD(2006)378885

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta

IMCO
06-10-2006 IMCO_AD(2006)374499

Päätöslauselmaesitykset

4

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS transatlanttisesta talousneuvostosta

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan yhteisestä edusta: menestyminen globalisaation aikakaudella

07-11-2007 B6-0444/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS tuotteiden ja varsinkin lelujen turvallisuudesta

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

Kirjalliset kannanotot

3

Kirjallinen kannanotto elintarvikkeissa käytettäviin atsoväreihin ja kinoliinikeltaiseen, jotka ovat vaarallisia ihmisten terveydelle

21-04-2008 P6_DCL(2008)0034 Rauennut

Tarkempia tietoja

Christel SCHALDEMOSE , Linda McAVAN , Arlene McCARTHY , Heide RÜHLE , Åsa WESTLUND

Jättämispäivä : 21-04-2008
Raukeamispäivä : 24-07-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 127 - 10-07-2008

Kirjallinen kannanotto alkuperämerkintöihin

03-09-2007 P6_DCL(2007)0075 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Joseph DAUL , Enrique BARÓN CRESPO , Sir Graham WATSON , Heide RÜHLE , Eugenijus MALDEIKIS

Jättämispäivä : 03-09-2007
Raukeamispäivä : 03-12-2007
Hyväksymispäivä : 11-12-2007
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2007)0599
Allekirjoittajien lukumäärä : 433 - 04-12-2007

Kirjallinen kannanotto kahden naisen tuomitsemiseen kuolemaan kivittämällä aviorikossyytteiden vuoksi

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Rauennut

Tarkempia tietoja

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Jättämispäivä : 09-05-2007
Raukeamispäivä : 14-09-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 128 - 14-09-2007

Parlamentin kysymykset

14

Julkisen tuen myöntäminen Münster/Osnabrückin lentoasemalle (Saksa)

08-04-2009 E-3080/2009 Komissio

Mor Gabrielin luostari

12-12-2008 E-6882/2008 Komissio

Microsoft ja varainhoitoasetuksen 93 artikla

10-04-2008 E-2295/2008 Komissio

Francon hallinnon tuomitseminen Francon vallankaappauksen 70. vuosipäivänä

06-06-2006 O-0059/2006 Komissio

Francon hallinnon tuomitseminen Francon vallankaappauksen 70. vuosipäivänä

06-06-2006 O-0058/2006 Neuvosto

Kaakkois-Turkin pakolaisten tilanne ja ongelmat heidän palatessaan takaisin kyliinsä

12-04-2006 E-1750/2006 Komissio

Sisämarkkinoita koskeva tiedotusjärjestelmä

24-01-2006 E-0342/2006 Komissio

Ympäristötietodirektiivi 2003/4/EY

07-12-2005 E-4782/2005 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 5. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

34

Tervetulotoivotukset

31-03-2004 P5_CRE(2004)03-31(2)

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely

04-12-2003 P5_CRE(2003)12-04(1)

Euroopan petostentorjuntaviraston toiminta

03-12-2003 P5_CRE(2003)12-03(10)

Tukipaketti (edistämistä koskevat yhteisön toimintaohjelmat)

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

Vastuuvapaus 2001

08-04-2003 P5_CRE(2003)04-08(1)

Yhteisön taloudellisten etujen rikosoikeudellinen suojaaminen ja Euroopan syyttäjäntoimen perustaminen

27-03-2003 P5_CRE(2003)03-27(2)

Taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta (2001)

12-03-2003 P5_CRE(2003)03-12(10)

Vastuuvapaus 2000

09-04-2002 P5_CRE(2002)04-09(3)

Eurooppalainen tutkimusalue (EY:n ja Euratomin monivuotinen puiteohjelma 2002 - 2006)

14-11-2001 P5_CRE(2001)11-14(2)

Talousarviomenettely 2002

23-10-2001 P5_CRE(2001)10-23(7)

Mietinnöt – esittelijänä

8

Mietintö: Vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) varainhoidosta 23. heinäkuuta 2002 päättyneenä varainhoitovuonna - Talousarvion valvontavaliokunta

CONT
23-03-2004 A5-0201/2004

Mietintö: Vastuuvapaus kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 1999 - Talousarvion valvontavaliokunta

CONT
23-03-2001 A5-0109/2001

Mietintö: Esitys EHTY:n toimintatalousarvioksi vuodeksi 2001 - Budjettivaliokunta

BUDG
18-09-2000 A5-0251/2000

Mietintö: Vastuuvapauden myöntäminen komissiolle kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 1998 - Talousarvion valvontavaliokunta

CONT
21-06-2000 A5-0167/2000

Mietintö: Komissiolle myönnettävän vastuuvapauden lykkääminen kuudennen, seitsemännen ja kahdeksannen Euroopan kehitysrahaston varainhoidosta varainhoitovuonna 1998 (KOM(1999)227 - C5-0003/1999 - 1999/2004(DEC)), Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle (Dublin) varainhoitovuonna 1999 (C5-0150/2000 - 2000/2094(DEC)), Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselle (Thessaloniki) varainhoitovuonna 1998 (C5-0149/2000 - 2000/2093 (DEC)), Vastuuvapauden myöntäminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 1998 - Pääluokka IV - Tuomioistuin, Pääluokka V - Tilintarkastuomioistuin, Pääluokka VI - Osa B - Alueiden komitea (SEC(1999)414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)), Vastuuvapauden myöntämisen lykkääminen Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 1998 - Pääluokka VI - Osa A - Talous- ja sosiaalikomitea (SEC(1999)414 - C5-0008/1999 - 1999/2166(DEC)) - Talousarvion valvontavaliokunta

CONT
27-03-2000 A5-0089/2000

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa ja Länsi-Balkan, Välimeren maat, Latinalaisen Amerikan ja Aasian maat sekä Etelä-Afrikan tasavallan) - Budjettivaliokunta

BUDG
11-11-1999 A5-0051/1999

Päätöslauselmaesitykset

16

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Eurostatista

20-04-2004 B5-0219/2004

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan unionin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka

10-01-2003 B5-0032/2003

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI Huumausaineita koskevien yleissopimusten uudistaminen

23-12-2002 B5-0541/2002

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Tiedotusvälineiden keskittyminen

14-11-2002 B5-0590/2002

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Keski-Euroopan tulvakatastrofit

02-09-2002 B5-0476/2002

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS E-demokratia ja Euroopan e-kansalaisuus

27-05-2002 B5-0115/2002/rev. 1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Pakolaiset ja rautatiekuljetusten estyminen Kanaalin tunnelissa

10-04-2002 RC-B5-0200/2002

  Proposition de résolution sur la situation des réfugiés qui tentent de traverser le canal de la Manche et sur la situation de ceux qui arrivent sur les côtes méditerranéenne de l'Union.

08-04-2002 B5-0223/2002

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Parlamentin kysymykset

15

Ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin tulkinta

12-12-2003 E-3955/2003 Komissio

Saksasta Suomeen viedyille tuotteille maksettava valtiontuki

09-12-2003 O-0083/2003 Komissio

Saksan liittohallituksen vientitakuu Suomen ydinvoimalaa varten

08-12-2003 P-3861/2003 Komissio

  Increase of EU funding for rehabilitation of torture victims

14-07-2003 O-0058/2003 Komissio

EU ja kidutuksen torjunta

14-07-2003 O-0057/2003 Neuvosto

Ympäristöä koskevan tiedon saannin vapaudesta annetun direktiivin mahdollinen rikkominen

13-05-2003 E-1612/2003 Komissio

Ympäristöviranomaisten hallussa olevien tiedon julkisuutta koskevan direktiivin mahdollinen rikkominen

07-05-2003 P-1605/2003 Komissio

Digitaalisten satelliitti-tv-kanavien salaus

10-01-2003 E-3864/2002 Komissio

Tiedotusvälineiden keskittyminen

17-10-2002 O-0080/2002 Komissio

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen

19-10-2001 P-2919/2001 Neuvosto

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista