Marie-Hélène GILLIG : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti socialiste (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Maltan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Etelä-Amerikan ja Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Meriturvallisuuden parantamista käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Maltan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto hyväntekeväisyysjärjestöjen etsimiseen yhteisön vähävaraisimmille henkilöille tarkoitetun Euroopan unionin ruoka-apuohjelman toimeenpanoa varten  
- P5_DCL(2004)0011 - Rauennut  
Marie-Thérèse HERMANGE , Marie-Hélène GILLIG , Joseph DAUL , Giorgio LISI , Georges GAROT  
Jättämispäivä : 20-02-2004
Raukeamispäivä : 06-05-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 194 - 06-05-2004
Kirjallinen kannanotto työpaikkojen siirtämiseen Euroopasta Aasiaan, Afrikkaan ja Etelä-Amerikkaan  
- P5_DCL(2004)0005 - Rauennut  
Claude MORAES , Stephen HUGHES , Imelda Mary READ , Marie-Hélène GILLIG , Alejandro CERCAS  
Jättämispäivä : 04-02-2004
Raukeamispäivä : 04-05-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 71 - 04-05-2004