Cristina GARCÍA-ORCOYEN TORMO : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Espanja)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 06-10-1999 / 04-10-2000 : Suhteista Kaakkois-Eurooppaan vastaava valtuuskunta
 • 05-10-2000 / 14-01-2002 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 07-03-2002 / 07-05-2002 : Suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaava valtuuskunta
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta Euroopan talousalueen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa (ETA)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Meriturvallisuuden parantamista käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 03-11-1999 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Unkarin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Suu- ja sorkkatautia käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 30-01-2002 / 19-07-2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioita koskevaan yhteisön hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta  
- A5-0033/2001 -  
-
ENVI 
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi organissatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) - Ympäristöasioiden, kansarterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta  
- A5-0165/2000 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

MOTION FOR A RESOLUTION ON CLIMATE CHANGE EN  
- B5-0287/2001  

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla