François BAYROU : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 16-06-2002 : Union pour la démocratie française (Ranska)

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Varajäsen 

  • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Budjettivaliokunta
  • 17-01-2002 / 16-06-2002 : Budjettivaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä  
- P5_DCL(2000)0019 - Rauennut  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Jättämispäivä : 14-11-2000
Raukeamispäivä : 14-02-2001
Allekirjoittajien lukumäärä : 211 - 14-02-2001