William ABITBOL : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 14-03-2001 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Jäsen
  • 15-03-2001 / 19-07-2004 : Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Rassemblement pour la France (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Jäsen 

  • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava valtuuskunta
  • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Kaakkois-Euroopan maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 21-07-1999 / 14-03-2001 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla