Alima BOUMEDIENE-THIERY : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

 • 21-11-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Mashrek-maihin ja Persianlahden valtioihin vastaava valtuuskunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Suhteista Mashrek-maihin ja Persianlahden valtioihin vastaava valtuuskunta
 • 24-10-2002 / 20-11-2002 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-1999 / 17-01-2001 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Vetoomusvaliokunta
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevä väliaikainen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Komission kertomus direktiivien 90/364, 90/365 ja 93/96 soveltamisesta (oleskeluoikeus) ja komission tiedonanto unionin kansalaisten liikkumista ja oleskelua koskevista yleiseen järjestykseen, turvallisuuteen tai kansanterveyteen perustuvista erityistoimenpiteistä direktiivien 90/364, (KOM(1999) 127, KOM(1999) 372 - C5-0177/1999, C5-0178/1999 - 1999/2157(COS)) - Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta  
- A5-0207/2000 -  
-
LIBE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto siviiliväestöön kuuluneiden sikhien kuolemiin Punjabissa ja Intiassa vuonna 1984  
- P5_DCL(2004)0032 - Rauennut  
Jean LAMBERT , Caroline LUCAS , Matti WUORI , Alima BOUMEDIENE-THIERY  
Jättämispäivä : 19-04-2004
Raukeamispäivä : 06-05-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 30 - 06-05-2004
Kirjallinen kannanotto uskonnollisista oikeuksista ja vapauksista Ranskassa ja Euroopan unionissa  
- P5_DCL(2004)0014 - Rauennut  
Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT  
Jättämispäivä : 20-02-2004
Raukeamispäivä : 06-05-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 50 - 06-05-2004