Armando COSSUTTA : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partito dei Comunisti Italiani (Italia)

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Eläinkokeiden tekemisestä kieltäytymisen tunnustaminen Euroopan unionissa  
- P5_DCL(2002)0006 - Rauennut  
Armando COSSUTTA , Cristiana MUSCARDINI , Stefano ZAPPALA' , Enrico FERRI , Gianni VATTIMO  
Jättämispäivä : 17-04-2002
Raukeamispäivä : 17-07-2002
Allekirjoittajien lukumäärä : 67 - 17-07-2002
Kirjallinen kannanotto Italian hallituksen tukahduttamat G8-ryhmän vastaiset mielenosoitukset Genovassa  
- P5_DCL(2001)0011 - Rauennut  
Armando COSSUTTA , Gianni VATTIMO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN , Marianne ERIKSSON  
Jättämispäivä : 11-09-2001
Raukeamispäivä : 11-12-2001
Allekirjoittajien lukumäärä : 24 - 11-12-2001
Kirjallinen kannanotto Goodyearin Italian-tehtaan ilmoitettu sulkeminen  
- P5_DCL(2000)0002 - Rauennut  
Armando COSSUTTA , Lucio MANISCO  
Jättämispäivä : 21-02-2000
Raukeamispäivä : 21-05-2000
Allekirjoittajien lukumäärä : 26 - 21-05-2000