Armonia BORDES : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Lutte ouvrière (Ranska)

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
  • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunnat parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa (Kazakstan, Kirgisia, Uzbekistan, Tadzikistan, Turkmenistan ja Mongolia) ja suhteista Kazakstaniin, Kirgisiaan, Uzbekistaniin, Tadzikistaniin, T
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian ja EU:n ja Uzbekistanin välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja suhteista Tadzikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla