Rocco BUTTIGLIONE : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 10-06-2001 : Cristiani democratici uniti (Italia)

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 06-10-1999 / 10-06-2001 : Suhteista Väli-Amerikan maihin ja Meksikoon vastaava valtuuskunta
  • 13-12-2000 / 10-06-2001 : Ihmisgenetiikkaa ja nykylääketieteen muita uusia tekniikoita käsittelevä väliaikainen valiokunta

Varajäsen 

  • 21-07-1999 / 10-06-2001 : Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Valtuuskunta EU:n ja Tsekin tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 08-10-1999 / 10-06-2001 : Valtuuskunta EU:n ja Latvian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 06-07-2000 / 10-06-2001 : Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevä väliaikainen valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Motion for a resolution on Iraq EN  
- B5-0626/2000  

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla