• Jean-Louis   BERNIÉ  

Jean-Louis BERNIÉ : Päätöslauselmaesitykset - 5. vaalikausi