• Jean-Louis   BERNIÉ  

Jean-Louis BERNIÉ : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - 5. vaalikausi 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto viinien omaleimaisuuden tunnustamiseen sekä Euroopan viininviljelyalan turvaamiseen  
- P5_DCL(2004)0021 - Rauennut  
Jean-Louis BERNIÉ , Yves BUTEL , Alain ESCLOPÉ , Véronique MATHIEU HOUILLON , Jean SAINT-JOSSE  
Jättämispäivä : 18-03-2004
Raukeamispäivä : 06-05-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 65 - 06-05-2004