Jean-Louis BERNIÉ : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 04-07-2001 : Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä - Jäsen
 • 05-07-2001 / 19-07-2004 : Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Chasse, Pêche, Nature, Traditions (Ranska)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 01-07-2001 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 01-07-2001 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 12-06-2001 / 14-01-2002 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 17-01-2002 / 28-01-2003 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 29-01-2003 / 19-07-2004 : Talousarvion valvontavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto viinien omaleimaisuuden tunnustamiseen sekä Euroopan viininviljelyalan turvaamiseen  
- P5_DCL(2004)0021 - Rauennut  
Jean-Louis BERNIÉ , Yves BUTEL , Alain ESCLOPÉ , Véronique MATHIEU HOUILLON , Jean SAINT-JOSSE  
Jättämispäivä : 18-03-2004
Raukeamispäivä : 06-05-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 65 - 06-05-2004