Massimo CARRARO : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democratici di Sinistra (Italia)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vastaava valtuuskunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Slovenian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Unkarin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Unkarin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Internetin organisaatio ja hallinto Kansainväliset ja eurooppalaiset poliittiset näkökohdat 1998-2000 - Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunt  
- A5-0063/2001 -  
-
ITRE 
Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi seitsemän sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä (7260/2000 - KOM(1999)229 - C5-0204/2000): - henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva sopimus (9748/11999 - C5-0197/2000-1999/0103/(AVC)); - lentoliikennettä koskeva sopimus (9749/1999 - C5-0198/2000 - 1999/0104(AVC)); - rautateiden ja maanteiden tavara-ja henkilöliikennettä koskeva sopimus (9750/1999 - C5-0199/2000-1999/105(AVC)); - Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteistön sekä Sveitsin valaliiton välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus (9751/1999 - C5-0200/2000-1999/0106(AVC)); - tiettyjä julkisiin hankintoihin liittyviä näkökohtia koskeva sopimus (9752/1999 - C5-0201/2000 - 1999/0107(AVC)); - maataloustuotteiden kauppaa koskeva sopimus (9753/1999 - C5-0202/2000 - 1999/0108(AVC)); - vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus (9755/1999 - C5-0203/2000 - 1999/0109(AVC)) - Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunt  
- A5-0118/2000 -  
-
ITRE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Terrorismin torjuminen ihmisoikeuksia kunnioittaen  
- P5_DCL(2002)0004 - Rauennut  
Massimo CARRARO , Fiorella GHILARDOTTI , Guido BODRATO , Luigi COCILOVO  
Jättämispäivä : 12-03-2002
Raukeamispäivä : 12-06-2002
Allekirjoittajien lukumäärä : 27 - 13-06-2002