Gianni PITTELLA

Puheenvuorot täysistunnossa

145

Laajentuminen ja Schengen-alueen vahvistaminen: Bulgaria, Romania ja Kroatia (ajankohtainen keskustelu)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(18)

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (keskustelu)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Oikeusvaltion ja demokratian tila Puolassa (keskustelu) (2)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Paratiisin paperit (keskustelu)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2)

Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Perustuslaki, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Espanjassa Katalonian tapahtumien valossa (keskustelu)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(13)

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne (keskustelu)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(3)

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

34

Päätöslauselmaesitys Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käytävien neuvottelujen tämänhetkinen tilanne

11-12-2017 B8-0677/2017

Yhteinen päätöslauselmaesitys seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Yhteinen päätöslauselmaesitys tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Päätöslauselmaesitys tilanteesta Italiassa maanjäristysten jälkeen

23-11-2016 B8-1288/2016

Yhteinen päätöslauselmaesitys EU:n ja Turkin välisistä suhteista

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Päätöslauselmaesitys EU:n ja Turkin välisistä suhteista

22-11-2016 B8-1283/2016

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto yli 65-vuotiaiden henkilöiden muusta kuin syövästä johtuvaan krooniseen kipuun

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Rauennut

Tarkempia tietoja

Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC

Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 136 - 13-12-2016

Suulliset kysymykset

3

Unionin politiikat ja toimet lasten suojelemiseksi maahanmuuton yhteydessä

17-10-2016 O-000126/2016 Komissio

Euroopan rautateiden turvallisuuden parantamista koskevat toimet

21-12-2015 O-000161/2015 Komissio

Euroopan unionin terästeollisuuden kilpailukyky

20-11-2014 O-000088/2014 Komissio