Teresa ALMEIDA GARRETT : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugali)

Jäsen 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Etelä-Amerikan ja Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Etelä-Amerikan ja Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Kehitysyhteistyövaliokunta
  • 17-01-2002 / 05-06-2002 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Komissio tiedonanto: "Euroopan unionin sääntelyvirastojen toimintakehys" - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunt  
- A5-0471/2003 -  
-
AFCO 
Mietintö: Oikeusasiamiehen ohjesäännön 3 artiklan muuttaminen - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta  
- A5-0240/2001 -  
-
AFCO 
Mietintö: Oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtävien hoitamista koskevista yleisistä ehdoistä 9. maaliskuuta 1994 tehdyn Euroopan parlamentin päätöksen muuttaminen -Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta  
- A5-0293/2000 -  
-
AFCO 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR  
- B5-0405/2002  

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla