Enrico BOSELLI : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 20-07-1999 / 03-10-2000 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen
  • 04-10-2000 / 19-07-2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Socialisti democratici italiani (Italia)

Jäsen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Vetoomusvaliokunta
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Viron välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteiseksi kannaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa - Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta  
- A5-0043/2001 -  
-
JURI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla