Vitaliano GEMELLI : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 30-01-2003 : Cristiani democratici uniti (Italia)
 • 01-02-2003 / 19-07-2004 : Unione democratico cristiana (Italia)

Puheenjohtaja 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Vetoomusvaliokunta
 • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Vetoomusvaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunnat parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa (Ukraina, Valko-Venäjä ja Moldova) ja suhteista Ukrainaan, Valko-Venäjään ja Moldovaan vastaavat valtuuskunnat
 • 17-01-2002 / 22-01-2002 : Vetoomusvaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 23-01-2002 / 19-07-2004 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euroopan yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikka - Kehitysyhteistyövaliokunta  
- A5-0059/2001 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla