Margrietus van den BERG : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 31-08-2007 : Partij van de Arbeid (Alankomaat)

Varapuheenjohtaja 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Andien maiden yhteisöön vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 01-02-2007 / 31-08-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Suhteista Andien maiden yhteisöön vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Suhteista Andien maiden yhteisöön vastaava valtuuskunta
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 23-05-2007 / 31-08-2007 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 31-08-2007 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 31-01-2007 / 31-08-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO EU:n avusta kaupan kehittämiseksi  
- DEVE_AD(2006)378787 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO lisää ja parempaa kehitysyhteistyötä: kehitysavun tuloksellisuutta koskeva paketti 2006  
- INTA_AD(2006)374232 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta  
- DEVE_AD(2005)353394 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto pakkotyöhön Kiinan vankiloissa  
- P6_DCL(2006)0040 - Rauennut  
Margrietus van den BERG , Jean-Marie CAVADA , Harlem DÉSIR , Caroline LUCAS  
Jättämispäivä : 15-05-2006
Raukeamispäivä : 15-09-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 129 - 15-09-2006
Kirjallinen kannanotto tarpeesta luoda enemmän ja oikeudenmukaisempia kauppasuhteita Afrikan kanssa  
- P6_DCL(2005)0032 - Rauennut  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Jättämispäivä : 23-05-2005
Raukeamispäivä : 23-08-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 50 - 23-08-2005
Kirjallinen kannanotto Le Joola -matkustajalautasta  
- P6_DCL(2004)0062 - Rauennut  
Margrietus van den BERG , Marianne THYSSEN , Joost LAGENDIJK , Antonius MANDERS  
Jättämispäivä : 16-12-2004
Raukeamispäivä : 16-03-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 45 - 16-03-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.