Ieke van den BURG : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Alankomaat)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 08-05-2008 / 13-07-2009 : Talousarvion valvontavaliokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Equitable Life Assurance Society -yhtiön kriisiä käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 31-01-2007 / 05-05-2008 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 06-05-2008 / 13-07-2009 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta annetun direktiivin 2006/43/EY täytäntöönpanosta  
- ECON_AD(2008)414965 -  
-
ECON 
LAUSUNTO sosiaaliturvajärjestelmien tulevaisuudesta: niiden rahoitus ja suunta kohti yksilöllistämistä  
- ECON_AD(2008)404676 -  
-
ECON 
LAUSUNTO yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistamisesta yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla  
- ECON_AD(2008)400482 -  
-
ECON 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.