Ioannis AVEROFF : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Nea Dimokratia (Kreikka)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Budjettivaliokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Bulgarian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 30-05-2001 / 14-01-2002 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Budjettivaliokunta
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Bulgarian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi varojen myöntämisestä Kreikalle maanjäristyksen syyskuussa 1999 tuhoaman alueen uudelleenrakentamiseen myönnetyistä EIP:n lainoista aiheutuvan korkorasituksen lievittämiseksi - Budjettivaliokunta  
- A5-0322/2000 -  
-
BUDG 
Mietintö: Neuvoston yhteinen ohjelinja talousarvion kurinalaisuutta koskevan neuvoston asetuksen antamiseksi : sovittelun tulokset - Budjettivaliokunta  
- A5-0223/2000 -  
-
BUDG 
MIETINTÖ Ehdotus neuvoston asetukseksi talousarvion kurinalaisuudesta  
- A5-0055/1999 -  
-
BUDG 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla