Theodorus J.J. BOUWMAN : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : GroenLinks (Alankomaat)

Puheenjohtaja 

 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta
 • 16-12-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Romanian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla