Geoffrey VAN ORDEN : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta 

Jäsen 

CPDE  
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous 
Ulkoasiainvaliokunta 
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta 

Varajäsen 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa 
Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva vuosittainen kertomus (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot