Geoffrey VAN ORDEN : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta 

Varapuheenjohtaja 

Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta 

Jäsen 

CPDE  
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous 
Ulkoasiainvaliokunta 
Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta 

Varajäsen 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa 
Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence Fund EN  
- AFET_AD(2018)627021 -  
-
AFET 
Lausunnot – varjovalmistelijana 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 kumoamisesta  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
Lausunnot – varjovalmistelijana 

Yhteystiedot