Charles TANNOCK : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Slovakian tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Slovakian tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 07-03-2002 / 20-10-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Bulgarian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 21-10-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan ja EU:n ja Moldovan välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 22-09-2003 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän välisessä parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 08-09-1999 : Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta
 • 21-07-1999 / 08-09-1999 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Unkarin välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-02-2001 / 14-01-2002 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta
 • 13-03-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Viron välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 194 artikla ja 162 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 133 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto yhteisön toimintaohjelmasta Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden saastuttamien alueiden asukkaiden hyväksi  
- P5_DCL(2004)0026 - Rauennut  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Jan Marinus WIERSMA , Hans MODROW , Charles TANNOCK , Samuli POHJAMO  
Jättämispäivä : 29-03-2004
Raukeamispäivä : 06-05-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 59 - 06-05-2004
Kirjallinen kannanotto Elävien eläinten kuljettaminen jäsenvaltioista ja ehdokasmaista  
- P5_DCL(2003)0004 - Hyväksytty  
Charles TANNOCK , Theresa VILLIERS , Roger HELMER , Patricia McKENNA , Alexander de ROO  
Jättämispäivä : 10-03-2003
Raukeamispäivä : 10-06-2003
Hyväksymispäivä : 04-06-2003
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P5_TA(2003)0251
Allekirjoittajien lukumäärä : 333 - 04-06-2003
Kirjallinen kannanotto Vietnamilaisten perusoikeuksien rikkominen ja Montagnard-heimojen oikeuksien kunnioittaminen  
- P5_DCL(2002)0015 - Rauennut  
Marco PANNELLA , Paulo CASACA , Daniel COHN-BENDIT , Chris DAVIES , Charles TANNOCK  
Jättämispäivä : 23-09-2002
Raukeamispäivä : 23-12-2002
Allekirjoittajien lukumäärä : 23 - 23-12-2002

Yhteystiedot