Charles TANNOCK : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 05-02-2006 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 06-02-2006 / 07-01-2008 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 08-01-2008 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja 

 • 01-09-2004 / 14-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 21-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 31-08-2004 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 11-02-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 03-09-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 18-02-2008 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 29-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 09-02-2007 / 03-06-2008 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 15-03-2007 / 02-09-2007 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO Euroopan unionin ja Intian välisestä vapaakauppasopimuksesta  
- AFET_AD(2008)406165 -  
-
AFET 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto NTDTV:n televisiolähetysten aloittamiseen jälleen Eutelsatin kautta Kiinaan  
- P6_DCL(2008)0086 - Hyväksytty  
Marco CAPPATO , Hanna FOLTYN-KUBICKA , Thomas MANN , Charles TANNOCK , Helga TRÜPEL  
Jättämispäivä : 08-10-2008
Raukeamispäivä : 22-01-2009
Hyväksymispäivä : 03-02-2009
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2009)0041
Allekirjoittajien lukumäärä : 477 - 23-01-2009
Kirjallinen kannanotto Ukrainan nälänhädän (1932–1933) tunnustamiseen kansainvälisesti kansanmurhaksi  
- P6_DCL(2007)0004 - Rauennut  
Konrad SZYMAŃSKI , Charles TANNOCK , Marek SIWIEC  
Jättämispäivä : 15-01-2007
Raukeamispäivä : 15-04-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 139 - 15-04-2007
Kirjallinen kannanotto kansainväliseen adoptioon Romaniassa  
- P6_DCL(2006)0023 - Hyväksytty  
Claire GIBAULT , Jean-Marie CAVADA , Antoine DUQUESNE , Charles TANNOCK , Enrique BARÓN CRESPO  
Jättämispäivä : 03-04-2006
Raukeamispäivä : 06-07-2006
Hyväksymispäivä : 05-09-2006
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2006)0336
Allekirjoittajien lukumäärä : 408 - 06-07-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.