Charles TANNOCK : Lausunnot – varjovalmistelijana 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja ulkoisista rahoitusvälineistä tuettavaa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta (Interreg) koskevista erityissäännöksistä  
- AFET_AD(2018)627593 -  
-
AFET 
LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019  
- AFET_AD(2018)623654 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 
LAUSUNTO naisista, sukupuolten tasa-arvosta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta  
- AFET_AD(2017)609665 -  
-
AFET 
LAUSUNTO aiheesta ”EU–Afrikka-strategia: kehityksen vauhdittaminen”  
- AFET_AD(2017)606203 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin uudelleensijoittamiskehyksen käyttöönotosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta  
- AFET_AD(2017)601073 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadittu)  
- AFET_AD(2017)602925 -  
-
AFET 
LAUSUNTO AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen  
- AFET_AD(2016)582441 -  
-
AFET 
LAUSUNTO aiheesta ”Kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta”  
- AFET_AD(2015)560685 -  
-
AFET 
LAUSUNTO yksityisestä sektorista ja kehitysyhteistyöstä  
- AFET_AD(2015)552030 -  
-
AFET 

Yhteystiedot