Neena GILL
 • Neena
  GILL
 • Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
 • Jäsen
 • Yhdistynyt kuningaskunta Labour Party

Poliittiset ryhmät

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen
 • 01.07.2014 ... : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
 • 01.07.2014 ... : Labour Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Puheenjohtaja

 • 21.09.2004 / 13.03.2007 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Varapuheenjohtaja

 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta
 • 16.10.2014 ... : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Budjettivaliokunta
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Suhteista ASEANin jäsenmaihin, Kaakkois-Aasiaan ja Korean tasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Budjettivaliokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Budjettivaliokunta
 • 15.09.2004 / 20.09.2004 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta
 • 22.09.2004 / 13.03.2007 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Budjettivaliokunta
 • 31.01.2007 / 23.10.2007 : Budjettivaliokunta
 • 15.03.2007 / 11.04.2007 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 12.04.2007 / 13.07.2009 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 24.10.2007 / 13.07.2009 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14.07.2014 / 15.10.2014 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 14.07.2014 ... : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 18.01.2016 / 02.08.2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14.03.2018 ... : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Politiikan haasteita ja rahoitusmahdollisuuksia laajentuneessa unionissa 2007–2013 käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16.07.2014 ... : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 22.05.2015 ... : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 02.12.2015 / 14.01.2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19.01.2017 ... : Ulkoasiainvaliokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 6. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

122

Äänestysselitykset

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0274/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta

Äänestysselitykset

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

Äänestysselitykset

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0258/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta

Äänestysselitykset

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0261/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön rahoitustukea energia-alan hankkeille koskevasta talouden elvytysohjelmasta

Äänestysselitykset

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0185/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eläinten suojelusta lopettamisen yhteydessä

Äänestysselitykset

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0118/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta

Äänestysselitykset

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0240/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta

Äänestysselitykset

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0266/2009 - MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloaika (keskustelu)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(17)

Mietinnöt – esittelijänä

3

Lausunnot esittelijänä

7

LAUSUNTO mikroluottojen kehittämistä kasvun ja työllisyyden tukemiseksi koskevasta eurooppalaisesta aloitteesta

JURI
16-12-2008 JURI_AD(2008)415045

LAUSUNTO Slovenian tasavallan, Ranskan tasavallan, Tšekin tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Slovakian tasavallan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan liittotasavallan aloitteesta hyväksyä neuvoston puitepäätös vastaajan poissa ollessa annettujen päätösten täytäntöönpanosta ja eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen 2005/214/YOS, vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen 2006/783/YOS, ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta rikosasioissa annettuihin tuomioihin, joissa määrätään vapausrangaistus tai vapauden menetyksen käsittävä toimenpide, näiden tuomioiden täytäntöönpanemiseksi Euroopan unionissa tehdyn puitepäätöksen .../.../YOS muuttamisesta

JURI
20-05-2008 JURI_AD(2008)404601

LAUSUNTO urheilun valkoisesta kirjasta

JURI
27-03-2008 JURI_AD(2008)400484

LAUSUNTO vihreästä kirjasta markkinapohjaisista ohjauskeinoista ympäristöä ja asiaan liittyviä toimintapoliittisia tarkoituksia varten

ITRE
25-01-2008 ITRE_AD(2008)396745

LAUSUNTO Euroopan kulttuuriteollisuudesta

ITRE
27-11-2007 ITRE_AD(2007)394129

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2007

ITRE
12-09-2006 ITRE_AD(2006)376300

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kaudella 2007–2013 toteutettavasta "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmasta unionin aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi

BUDG
03-02-2006 BUDG_AD(2006)367755

Päätöslauselmaesitykset

19

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS EU:n ja Intian huippukokouksen (Marseille, 29. syyskuuta 2008) valmistelusta

17-09-2008 B6-0440/2008

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Pakistanista

11-07-2007 RC-B6-0279/2007

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Bangladeshista

15-11-2006 RC-B6-0595/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Bangladesh

14-11-2006 B6-0601/2006

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Sri Lankasta

06-09-2006 RC-B6-0471/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on Sri Lanka

05-09-2006 B6-0492/2006

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Nepalista

17-05-2006 RC-B6-0282/2006

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Sri Lankan tilanteesta

17-05-2006 RC-B6-0281/2006

Kirjalliset kannanotot

3

Kirjallinen kannanotto hakaristin uskonnollisen merkityksen tunnustamiseen

21-02-2005 P6_DCL(2005)0009 Rauennut

Tarkempia tietoja

Robert EVANS , Neena GILL

Jättämispäivä : 21-02-2005
Raukeamispäivä : 21-05-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 18 - 21-05-2005

Kirjallinen kannanotto Euroopan parlamentin reagoinnista tsunamin aiheuttamaan katastrofiin Aasiassa

10-01-2005 P6_DCL(2005)0001 Rauennut

Tarkempia tietoja

Claude MORAES , Neena GILL , Jo LEINEN , Hartmut NASSAUER , Jan MULDER

Jättämispäivä : 10-01-2005
Raukeamispäivä : 10-04-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 112 - 10-04-2005

Kirjallinen kannanotto Bhopalin onnettomuuden 20-vuotispäivään

26-11-2004 P6_DCL(2004)0051 Rauennut

Tarkempia tietoja

Robert EVANS , Neena GILL , Gérard ONESTA , Thomas MANN , Gérard DEPREZ

Jättämispäivä : 26-11-2004
Raukeamispäivä : 26-02-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 72 - 26-02-2005

Parlamentin kysymykset

15

Tiikerien suojelu

02-12-2008 H-0964/2008 Komissio

YMP ja elintarvikkeiden hinnannousu

24-06-2008 H-0517/2008 Neuvosto

Ulkomailta tulevat kausityöntekijät

24-06-2008 H-0516/2008 Komissio

Hepatiitti B -tapauksien lisääntyminen Euroopassa

10-06-2008 E-3523/2008 Komissio

Vanhuksiin kohdistuviin väärinkäytöksiin ja laiminlyönteihin puuttuminen

10-06-2008 E-3522/2008 Komissio

Osallistumisen lisääminen Euroopan parlamentin vuoden 2009 vaaleihin

03-06-2008 E-3330/2008 Komissio

Tiikerin pelastaminen sukupuutolta

03-06-2008 H-0395/2008 Komissio

Tiikerit kuolemassa sukupuuttoon

27-11-2007 H-0958/2007 Komissio

Hotellien paloturvallisuus

12-10-2007 O-0066/2007 Komissio

Eläinten hyvinvoinnin kunnioittamisen edistäminen muualla maailmassa

08-06-2006 P-2670/2006 Komissio

Työskentely parlamentin täysistunnossa 5. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

52

Äänestykset (jatkoa)

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(5)

Digitaalinen sisältö Euroopassa

21-04-2004 P5_CRE(2004)04-21(19)

Äänestykset

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

Äänestykset (2)

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(4)

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto

18-11-2003 P5_CRE(2003)11-18(9)

Euroopan laajuiset verkot

17-11-2003 P5_CRE(2003)11-17(8)

Esityslista

05-11-2003 P5_CRE(2003)11-05(3)

Äänestykset

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Äänestykset (2)

23-10-2003 P5_CRE(2003)10-23(2)

Mietinnöt – esittelijänä

9

Mietintö: neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2004 (kaikki pääluokat) (11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD)) ja oikaisukirjelmistä nro 1/2004 (14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) ja 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003) esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2004, Pääluokka I - Parlamentti, Pääluokka II- Neuvosto, Pääluokka III - Komissio, Pääluokka IV - Tuomioistuin, Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin, Pääluokka VI - Talous- ja sosiaalikomitea, Pääluokka VII - Alueiden komitea, Pääluokka VIII(A) - Oikeusasiamies, Pääluokka VIII(B) - Euroopan tietosuojavaltuutettu - Budjettivaliokunta

BUDG
08-12-2003 A5-0473/2003

Mietintö: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2004 - Pääluokka I - Parlamentti, Pääluokka II - Neuvosto, Pääluokka IV - Tuomioistuin, Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin, Pääluokka VI - Talous- ja sosiaalikomitea, Pääluokka VII - Alueiden komitea, Pääluokka VIII (A) - Oikeusasiamies, Pääluokka VIII (B) - Euroopan tietosuojavaltuutettu - Budjettivaliokunta

BUDG
10-10-2003 A5-0350/2003

Mietintö: Ennakkoarvio parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2004 - Budjettivaliokunta

BUDG
30-04-2003 A5-0140/2003

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön monivuotisen ohjelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen eurooppalaisen digitaalisen sisällön kehittämisen ja käytön sekä tietoyhteiskunnan kielellisen monimuotoisuuden edistämiseksi (lujitettu Hughes-menettely) - Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunt

ITRE
07-12-2000 A5-0390/2000

Päätöslauselmaesitykset

5

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Nepalin tilanne

23-10-2002 RC-B5-0547/2002

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kalimantanin tilanne

14-03-2001 RC-B5-0187/2001

  Proposition de résolution Sur la situation au Kalimantan (partie indonésienne de l'île de Bornéo)

12-03-2001 B5-0187/2001

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Intian maanjäristys

14-02-2001 RC-B5-0112/2001

  Proposition de résolution sur le tremblement de terre en Inde

12-02-2001 B5-0112/2001

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto uskonnollisista oikeuksista ja vapauksista Ranskassa ja Euroopan unionissa

20-02-2004 P5_DCL(2004)0014 Rauennut

Tarkempia tietoja

Robert EVANS , Alima BOUMEDIENE-THIERY , Neena GILL , Olle SCHMIDT

Jättämispäivä : 20-02-2004
Raukeamispäivä : 06-05-2004
Allekirjoittajien lukumäärä : 50 - 06-05-2004

Parlamentin kysymykset

8

Etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä

25-04-2002 H-0331/2002 Komissio

Veroparatiisien sulkeminen ja valuutansiirtojen verottaminen

24-10-2001 O-0098/2001 Neuvosto

Homoseksuaalien oikeudet EU:n toimielimissä

12-10-2001 O-0086/2001 Komissio

Sosiaalinen syrjäytyminen

27-07-2000 H-0705/2000 Komissio

Yhteinen tutkimuskeskus

06-06-2000 P-1908/2000 Komissio

Viidennen puiteohjelman täytäntöönpano

30-05-2000 H-0507/2000 Komissio

Eurooppalaisten monikansallisten yhtiöiden menettelysääntöjen luominen

23-09-1999 H-0533/1999 Komissio

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13G265
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13G265
  1047 Brussels