Philip BUSHILL-MATTHEWS : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 20-06-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 29-11-2005 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-08-2004 / 14-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 24-09-2004 / 18-06-2007 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 30-11-2005 / 14-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 06-03-2007 / 13-07-2009 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 06-06-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO pienyrityksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan täytäntöönpanosta  
- EMPL_AD(2005)360337 -  
-
EMPL 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto työpaikkojen ja työntekijöiden oikeuksien merkitykseen EU:ssa  
- P6_DCL(2009)0025 - Rauennut  
Philip BUSHILL-MATTHEWS , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Thomas MANN , Luigi COCILOVO , Paulo CASACA  
Jättämispäivä : 09-03-2009
Raukeamispäivä : 07-05-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 146 - 08-05-2009
Kirjallinen kannanotto uskonnollisiin oikeuksiin ja vapauksiin Ranskassa ja kaikkialla Euroopan unionissa  
- P6_DCL(2005)0005 - Rauennut  
Caroline LUCAS , Claude MORAES , Baroness Sarah LUDFORD , Philip BUSHILL-MATTHEWS , Alain LIPIETZ  
Jättämispäivä : 21-02-2005
Raukeamispäivä : 21-05-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 68 - 21-05-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.