Martin CALLANAN : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 03-12-2009 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen
  • 04-12-2009 / 13-12-2011 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Työvaliokunnan jäsen
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Puheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 13-12-2011 / 30-06-2014 : Puheenjohtajakokous
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Varajäsen 

  • 21-07-2009 / 21-09-2009 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO vaikutustenarviointien riippumattomuuden varmistamisesta  
- ENVI_AD(2010)441155 -  
-
ENVI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi huviveneistä ja vesiskoottereista  
- ENVI_AD(2012)480787 -  
-
ENVI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kysymykset puhemiehistölle, puheenjohtajakokoukselle ja kvestoreille 
Jäsenet voivat esittää puhemiehelle puhemiehistön, puheenjohtajakokouksen ja kvestorien tehtävien hoitamiseen liittyviä kysymyksiä. Työjärjestyksen 32 artiklan 2 kohta

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista