Elspeth ATTWOOLL : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Yhdistynyt kuningaskunta)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Yhdistynyt kuningaskunta)

Varapuheenjohtaja 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Aluekehitysvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalatalousvaliokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Aluekehitysvaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalatalousvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Aluekehitysvaliokunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO sääntelyn parantamisesta EU:ssa  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (Ohjelmakausi 2007–2013)  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto rekisteröityjen parisuhteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta  
- P6_DCL(2008)0076 - Rauennut  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Jättämispäivä : 22-09-2008
Raukeamispäivä : 15-01-2009
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 16-01-2009
Kirjallinen kannanotto lohen ajoverkkokalastuksesta avomerellä  
- P6_DCL(2005)0063 - Rauennut  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Jättämispäivä : 24-10-2005
Raukeamispäivä : 24-01-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 61 - 24-01-2006
Kirjallinen kannanotto vieraiden kielten opettajien (lettori) oikeuksista Italian yliopistoissa  
- P6_DCL(2005)0046 - Rauennut  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Jättämispäivä : 12-09-2005
Raukeamispäivä : 12-12-2005
Allekirjoittajien lukumäärä : 26 - 12-12-2005

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.