Nirj DEVA
 • Nirj
  DEVA
 • Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Jäsen
 • Yhdistynyt kuningaskunta Conservative Party
 • syntynyt: 11. toukokuuta 1948, Colombo (Sri Lanka)

Puheenvuorot täysistunnossa

19

Korean niemimaan rauhannäkymät viimeaikaisen kehityksen valossa (keskustelu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(17)

Käsittelyjärjestys

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Käsittelyjärjestys (2)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Käsittelyjärjestys (3)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(13)

Pohjois-Korean tilanne (keskustelu)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Pohjois-Korean tilanne (keskustelu) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(13)

Euroopan unionin yleinen talousarvio 2017 - kaikki pääluokat (keskustelu)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(13)

Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (keskustelu)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(14)

Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (lyhyt esittely)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(5)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ yksityisestä sektorista ja kehitysyhteistyöstä

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Mietinnöt – varjoesittelijänä

8

MIETINTÖ kehitysmaiden velan kestävyyden parantamisesta

DEVE
28-03-2018 A8-0129/2018

MIETINTÖ AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen

DEVE
12-09-2016 A8-0263/2016

MIETINTÖ EU:n Afrikka-hätärahastosta: kehitysapuun ja humanitaariseen apuun liittyvät vaikutukset

DEVE
29-06-2016 A8-0221/2016

MIETINTÖ kehitysmaiden paikallisviranomaisten roolista kehitysyhteistyössä

DEVE
17-07-2015 A8-0232/2015

MIETINTÖ AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta

DEVE
27-01-2015 A8-0012/2015

MIETINTÖ EU:sta ja vuoden 2015 jälkeisestä globaalista kehityksen toimintakehyksestä

DEVE
17-11-2014 A8-0037/2014

Lausunnot – valmistelijana

5

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun päätöksen N:o 466/2014/EU muuttamisesta

DEVE
31-03-2017 DEVE_AD(2017)599683

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 muuttamisesta

DEVE
24-03-2017 DEVE_AD(2017)599689

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017

DEVE
06-09-2016 DEVE_AD(2016)585713

LAUSUNTO päätöslauselmaesityksestä, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557346

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan tekemisestä

DEVE
25-06-2015 DEVE_AD(2015)557075

Lausunnot – varjovalmistelijana

32

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

DEVE
21-02-2018 DEVE_AD(2018)615505

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

DEVE
20-02-2018 DEVE_AD(2018)615384

LAUSUNTO seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu

DEVE
31-01-2018 DEVE_AD(2018)612385

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä (uudelleenlaadittu toisinto)

DEVE
24-10-2017 DEVE_AD(2017)609284

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahanpesun torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin

DEVE
13-10-2017 DEVE_AD(2017)608037

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018

DEVE
27-09-2017 DEVE_AD(2017)609383

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautta ja rauhaa edistävän välineen perustamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 230/2014 muuttamisesta

DEVE
05-07-2017 DEVE_AD(2017)601264

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta

DEVE
03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579

LAUSUNTO palmuöljystä ja sademetsien metsäkadosta

DEVE
02-03-2017 DEVE_AD(2017)594062

LAUSUNTO valtiottomuudesta Etelä- ja Kaakkois-Aasiassa

DEVE
31-01-2017 DEVE_AD(2017)593897

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

8

Päätöslauselmaesitys Agenda 2030:n seurannasta ja arvioinnista

09-05-2016 B8-0583/2016

Yhteinen päätöslauselmaesitys Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta

10-11-2014 RC-B8-0213/2014

Päätöslauselmaesitys Etelä-Sudanin humanitaarisesta tilanteesta

05-11-2014 B8-0214/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys EU:n toimista Ebola-epidemian torjumiseksi

17-09-2014 RC-B8-0107/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys ihmisoikeusloukkauksista Bangladeshissa

17-09-2014 RC-B8-0097/2014/rev. 1

Päätöslauselmaesitys Ebola-epidemiaa koskevista EU:n toimista

16-09-2014 B8-0107/2014

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto maailman nälkäindeksin haasteiden ratkaisemiseen

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Rauennut

Tarkempia tietoja

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Jättämispäivä : 24-02-2016
Raukeamispäivä : 24-05-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 61 - 25-05-2016

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin tuen jatkamisesta polion hävittämiseksi

09-03-2015 P8_DCL(2015)0008 Päätetyt enemmistön päätöksellä

Tarkempia tietoja

Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER

Jättämispäivä : 09-03-2015
Raukeamispäivä : 09-06-2015
Hyväksymispäivä : 09-06-2015
Allekirjoittajien nimet julkaistaan 11-06-2015 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 01
Allekirjoittajien lukumäärä : 404 - 10-06-2015

Kirjalliset kysymykset

4

  Glyphosate / British Agriculture

05-09-2017 P-005517/2017 Komissio

  Future of ACP countries' banana production

08-02-2017 E-000884/2017 Komissio

  Scope of EU development instruments as regards middle-income countries

19-09-2014 E-007021/2014 Komissio

  VP/HR - The reopening of the EU-DPRK Human Rights Dialogue

17-09-2014 E-006955/2014 Komissio

Suulliset kysymykset

1

Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

05-05-2015 O-000046/2015 Komissio

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M019
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M019
  1047 Brussels