Bob van den BOS : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 05-03-2003 : Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä - Jäsen
 • 06-03-2003 / 19-07-2004 : Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Democraten 66 (Alankomaat)

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2001 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Vetoomusvaliokunta
 • 15-01-2001 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Vetoomusvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansanatasavallan välisen yhteistyösopimuksen tekemisestä - Kehitysyhteistyövaliokunta  
- A5-0360/2000 -  
-
DEVE 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kissojen ja koirien nahkojen kieltäminen  
- P5_DCL(2003)0017 - Hyväksytty  
Struan STEVENSON , Bob van den BOS , Nelly MAES , Mihail PAPAYANNAKIS , Phillip WHITEHEAD  
Jättämispäivä : 22-09-2003
Raukeamispäivä : 22-12-2003
Hyväksymispäivä : 18-12-2003
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P5_TA(2003)0605
Allekirjoittajien lukumäärä : 346 - 18-12-2003