Marco CAPPATO : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 08-05-2006 / 16-01-2007 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 17-01-2007 / 13-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Lista Emma Bonino (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 28-11-2006 / 13-03-2007 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 03-07-2006 / 27-11-2006 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Varajäsen 

 • 12-07-2006 / 14-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 03-10-2006 / 14-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 05-10-2006 / 13-07-2009 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 05-07-2007 / 13-07-2009 : Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto NTDTV:n televisiolähetysten aloittamiseen jälleen Eutelsatin kautta Kiinaan  
- P6_DCL(2008)0086 - Hyväksytty  
Marco CAPPATO , Hanna FOLTYN-KUBICKA , Thomas MANN , Charles TANNOCK , Helga TRÜPEL  
Jättämispäivä : 08-10-2008
Raukeamispäivä : 22-01-2009
Hyväksymispäivä : 03-02-2009
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P6_TA(2009)0041
Allekirjoittajien lukumäärä : 477 - 23-01-2009
Kirjallinen kannanotto ehdotukseen Välimeren unionin perustamisesta  
- P6_DCL(2008)0019 - Rauennut  
Vural ÖGER , Kader ARIF , Marco CAPPATO , Jelko KACIN  
Jättämispäivä : 10-03-2008
Raukeamispäivä : 19-06-2008
Allekirjoittajien lukumäärä : 86 - 19-06-2008
Kirjallinen kannanotto kuolemanrangaistukseen Valko-Venäjällä  
- P6_DCL(2007)0067 - Rauennut  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Jättämispäivä : 09-07-2007
Raukeamispäivä : 15-11-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 136 - 15-11-2007

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.